ZASTAVLJALNICA - vaše premoženje z dodano vrednostjo

Zastavljalnica MV group, omogoča ljudem, da dobijo kratkoročno posojilo v zameno za predmete, ki jih zastavijo kot zavarovanje za posojilo. Spodaj so navedene nekatere od dejavnosti zastavljalnic:

Posojanje denarja: 

Zastavljalnica posoja denar strankam v zameno za predmete, ki jih zastavijo kot zavarovanje za posojilo.

Ocenjevanje vrednosti predmetov:

Preden zastavljalnica odobri posojilo, mora oceniti vrednost predmeta, ki ga je stranka prinesla kot zavarovanje. To običajno vključuje oceno kakovosti, starosti, redkosti in drugih dejavnikov, ki vplivajo na vrednost predmeta.

Skladiščenje predmetov:

Ko stranka zastavi predmet, ga zastavljalnica običajno hrani v varnem prostoru, dokler stranka ne vrne posojenega denarja in ne odkupi svojega predmeta.