Finančna stabilnost: 

MV group d.o.o.  se ukvarja z odkupom in prevzemom terjatev, dajanjem posojil in kreditiranjem, financiranjem in zastavljanjem, zato imamo  finančno stabilnost in likvidnost, da lahko izpolnimo svoje finančne obveznosti.
Pravna in poslovna strokovnost:

Ukvarjamo se s pravnimi zadevami, kot so pisanje pritožb, pogodb in drugih pravnih dokumentov, zato imamo pravne strokovnjake in poslovne strokovnjake, ki razumejo zakonodajo in poslovne procese ter lahko zagotovijo ustrezne rešitve.
Učinkovitost in zanesljivost:

Naš način  poslovanja z odkupom in prevzemom terjatev, dajanjem posojil in kreditiranjem, financiranjem in zastavljanjem, mora biti učinkovito in zanesljivo, pri izvajanju naših storitev ter zagotavljamo kakovostne in pravočasne storitve.
Raznolikost ponudbe: 

MV group - ponujamo različne storitve, da lahko zadovoljimo potrebe različnih strank. Na primer, nekatera podjetja lahko ponujajo odkup terjatev in hkrati tudi storitve dajanja posojil in kreditiranja.