Odkup in prevzem terjatev 

Finance

Rešitve

Uspešnost

Formalnost

Identifikacija terjatev za odkup:

Iščemo terjatve, ki so primerne za odkup. To so običajno terjatve, ki so starejše od nekaj mesecev in za katere obstaja tveganje, da jih dolžnik ne bo uspel poplačati.

Etika poslovanja:

MV group, se zaveda, da odkup terjatev lahko vpliva na poslovni odnos med dolžnikom in upnikom. Zato poslujemo etično in se držimo strogega kodeksa ravnanja pri izterjavi dolgov.

Pravni postopki: 

MV group, uporablja postopke, ki so enaki postopkom, ki jih uporablja podjetje ali posameznik, ki je prvotno izdal terjatev. 

Ti postopki vključujejo komunikacijo z dolžnikom, uporabo pravnih sredstev za izterjavo dolgov ter pogajanja o poplačilu dolga.

Strokovnost

MV group, zaposluje strokovnjake z izkušnjami na področju izterjave dolgov in ocene tveganj. Naši strokovnjaki sodelujejo pri oceni terjatev za odkup, pri izterjavi dolgov ter pri upravljanju tveganj.